หาราชินีกับทรัพยากรน้ำ

พระราชดำรัส


“คนที่ไร้ที่อยู่ที่ทำกินก็ต้องรู้สึกว่า พวกที่ต้องการรักษาป่าคือศัตรูขัดขวางความสุข ของเขา ฉะนั้น ป่าก็เป็นที่ต้องห้าม ขัดประโยชน์ของ พวกที่ไร้ที่ดิน ทางเลือกทางเดียว คือทำให้ป่าที่อยู่ เป็นทางหากินของพวกเขา โดยมีคนของทางราชการช่วยจัดและดูแลผลประโยชน์ ของพวกไร้ที่อยู่ และผลที่เลิศของส่วนรวมคือ ”น้ำ” ซึ่งจำเป็นต่อชีวิตที่สุด”

พระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๕
 


“สอนให้รู้ด้วยว่า ไม้ไผ่นั้นสร้างได้เองอย่างสวยงาม ทนทานพอประมาณ ไม่คุ้มกันถ้าจะหันหลังเข้าคลอง ฟันไม้ต้นใหญ่ๆ มาสร้างบ้าน มีบ้านสวยแต่หาแหล่งน้ำไม่ได้ ก็จบสิ้นกัน”

พระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๕
 


“ป่าไม้ช่วยซึมซับน้ำฝนไว้ใต้ดิน เรียกว่า น้ำใต้ดินค่อยๆ ระบายลงมาเป็นธารน้ำ เป็นลำคลอง เป็นแม่น้ำ ให้เราได้ใช้กันตลอดมา เราจึงควรถนอมรักษาป่าไว้ให้คงอยู่เป็นต้นน้ำลำธาร เพื่อว่าลูกหลานเราจะได้ไม่ลำบาก ”

พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๔
 


“พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภัคดีต่อน้ำ ...
พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า”

พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
๒๐ ธันวาคม ๒๕๒๕


“ป่าไม้ของประเทศไทย เรียกว่าป่าฝน ซึ่งชาวต่างประเทศเขาบอกว่า แหล่งน้ำของไทยนี้มาจากป่าฝน ”

พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๔
 


“แม่น้ำนี้ไม่ใช่ของหลวง ไม่ใช่ของใคร แม่น้ำเป็นของเรา ทิ้งอะไรลงไปมากๆ ของเน่า ปลาตาย สัตว์น้ำตายหมด เพราะไม่มีออกซิเจน แล้วใครเป็นทุกข์ ก็คนไทยเป็นทุกข์”

พระราชกระแส สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พ.ศ. ๒๕๒๓
 

| ประปาไทย.คอม | มหาราชินีกับทรัพยากรน้ำ |  โครงการป่ารักน้ำ | ลานดุสิตา | สวนหาดทรายใหญ่ | พระราชดำรัส |